راهبرد ما

چشم‌انداز

قرار گرفتن شرکت مهندسی پارس مهر در لیست نخستین اسامی شرکت های ارائه خدمات مهندسی، تحلیل، توسعه تکنولوژی و عیب یابی مشکلات مهندسی در زمینه های گوناگون علی الخصوص صنعت خودروسازی با استفاده از نرم افزار.

مأموریت

شرکت مهندسی پارس مهر ، ارتقاء کیفیت خدمات و نوآوری را از طریق توسعه و اثربخشی در مهارت مهندسی و محاسبات دنبال می‌نماید و در این مسیر توسعه دانش و تکنولوژی، سرمایه انسانی و تعهد به کیفیت را مبنای خلق ارزش و کسب رضایت مشتریان و دیگر ذی‌نفعان قرار داده است.

1. طراحی ، اجرا و استقرار امنیت اطلاعات و ارتباطات
2. انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ارتقاء و بهبود کیفیت و روش ها
3. بررسی و ارائه خدمات مدیریت از قبیل مشاوره مطالعه
4. انجام امور مربوط به واردات و صادرات خدمات در راستای چشم انداز شرکت

ارزش‌های بنیادین

1. کارآفرینی و ایجاد اشتغال دانش محور و پایدار
2. محوریت دانش و فناوری در بهبود عملکرد
3. تعهد به کیفیت خدمات ارائه شده
4. اعتقاد به ابتکار و نوآوری
5. ارزش افزایی برای مشتریان و دیگر ذی‌نفعان
6. مسئولیت‌پذیری در قبال توسعه پایدار
7. اعتقاد به توسعه و مشارکت کارکنان و ایجاد نظم و انضباط در محیط کاری

8. تعهد به ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم در کسب و کار
9. تعهد به حفظ اسرار سازمان و ذی‌نفعان آن

اهداف کلان

1. جز 10 شرکت فنی مهندسی برتر کشور از لحاظ فناوری، نوآوری و سهم بازار
2. توسعه بهره وری و دانش و فناوری در خدمات ارائه شده
3. ارتقاء ارزش افزایی شرکت در سطح ملی و بین‌المللی
4. افزایش سودآوری ناشی از ارائه خدمات رایانه ای و فنی مهندسی و تکنولوژی
5. بهبود مستمر در نظام مدیریت
6. ارتقاء سطح شایستگی سرمایه انسانی